اهنگ ها

زندوکیلی – فصل پریشانی
فرزاد فرزین – شانزلیزه
آلبوم « شانس» از فرزاد فرزین
آلبوم « تهدید» از فرزاد فرزین
آلبوم « شخصی» از فرزاد فرزین
آهنگ های شاد
Dancing With The Devil
روتشیلد