4/5 - (5 امتیاز)

دانلود آهنگ دیگه عاشق شدن فایده نداره ناز کشیدن فایده نداره

دیگه عاشق شدن؛ ناز کشیدن، فایده نداره… نداره…●
دیگه دنبالِ آهو دویدن؛ فایده نداره… نداره…●
چرا این در و اون در میزنی؛ ای دلِ غافل؟!●
دیگه دل بستن و دل بریدن؛ فایده نداره●
وقتی ای دل؛ به گیسوی پریشون میرسی…●
خودتوُ نگهدار!●
وقتی ای دل؛ به چشمونِ غزلخون میرسی…●
خودتوُ نگهدار… خودتوُ نگهدار…●
دیگه عاشق شدن؛ ناز کشیدن، فایده نداره… نداره…●
دیگه دنبالِ آهو دویدن؛ فایده نداره… نداره…●
ای دل؛ دیگه بال و پر نداری… داری پیر میشی و خبر نداری!ای دل؛

دیگه بال و پر نداری… داری پیر میشی و خبر نداری!●
وقتی ای دل؛ به گیسوی پریشون میرسی…●
خودتوُ نگهدار!●
وقتی ای دل؛ به چشمونِ غزلخون میرسی…●
خودتوُ نگهدار… خودتوُ نگهدار…●
دیگه عاشق شدن؛ ناز کشیدن، فایده نداره… نداره…●
دیگه دنبالِ آهو دویدن؛ فایده نداره… نداره…●
دیگه عاشق شدن؛ ناز کشیدن، فایده نداره… نداره…●
دیگه دنبالِ آهو دویدن؛ فایده نداره… نداره…●

 

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.